Lahja 2 v tytölle

Vuonna 1997 perustettu Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkossa toimiva kirjakauppa. Yli kymmenen miljoonan kirjan valikoima ja aina edulliset hinnat takaavat unohtumattoman verkkokauppaelämyksen kaikille kirjojen ystäville. Adlibris AB Copy...

Ilmalämpöpumppu asennus kouvola
  1. Ascom Kliininen konsultaatio
  2. Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito, monimuotototeutus | Savonia

- Tämä tehtävä on ylihoitaja Jaana Piispasen aikaansaannos. Hänellä oli vahva näkemys, että terveysasematyöhön tarvitaan hoitotyön kehittäjä, jolla olisi pitkä kliininen kokemus ja ylempi tiedekorkeakoulututkinto. Uskon, että kliinisen hoitotyön asiantuntijoita tulee perusterveydenhuoltoon lisää tulevaisuudessa, kunhan asiantuntijatehtäviin liittyvät yhtenäiset vaatimukset ja tehtäväkuvat saadaan valtakunnan tasolla selkeämmin määriteltyä. Turun terveysasemille luotu hoitotyön kirjaamisen ohjeet ja kirjaamisen Laadun arviointi -mittari Evalle työtehtävästä toiseen siirtyminen on luonnikasta. - Olen koko työurani hakenut uusia haasteita, opiskellut lisää ja vaihtanut sektoria, kun olen halunnut kehittyä. Hoitotyön asiantuntijatehtävät ovat yksi uramalli hoitajalle. Aina ei tarvitse lähteä esimiestyöhön tai opettajaksi, Eva kertoo. Eva on saanut myös itse vaikuttaa työnkuvaansa ja hän onkin monessa työ- ja projektiryhmässä mukana. Eva tekee aktiivisesti yhteistyötä linjajohdon, lähiesimiesten, hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan sekä järjestösektorin kanssa.

Ascom Kliininen konsultaatio

Jenna Olkkonen Lue lisää >> Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset Koulutus on suunnattu sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Työkokemus Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31. 12. 2020). Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito, monimuotototeutus | Savonia

Saat osaamista ja työkaluja palliatiivisen hoidon asiantuntijana toimimiseen. Tunnistat ja ennakoit palliatiivisen hoidon kehittämiskohteita ja muutostarpeita. Sinulla on tutkiva ote kehittämistyöhön. Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoidon vaikuttavuuden ja laadun varmistamiseksi. Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen. Toteutustapa Opetus on monimuotoista, painottuen etäopetukseen. Ajastettu opetus on pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan. Opinnot suoritetaan erilaisina itsenäisinä ja ryhmässä toteutettavina kehittämis- ja oppimistehtävinä, joilla pyritään syventämään kliinistä asiantuntijuutta. Opinnäytetyössäsi paneudut syvällisesti valitsemaasi palliatiivisen hoitotyön aihealueeseen. Lue lisää opetussuunnitelmasta Lähiopetuspäiviä on 4-6 päivää kuukaudessa. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

  • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliinisen hoitotyön asiantuntija, Lappeenranta, 90 op — Lappeenranta | LAB.fi
  • 114054 - Hoitotyön kliininen asiantuntijuus suomalaisessa terveydenhuollossa - toimintamallin kehittäminen -väitöskirjatyö - Työsuojelurahasto
  • Suomen cup salibandy
  • Hoitotyön kliininen asiantuntija | Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Hoitotyön kliininen asiantuntija - HUS Helsingin yliopistollinen sairaala - Työpaikat - Duunitori
  • Ascom Kliininen konsultaatio
  1. Mehiläinen vaasa lääkärit